KLAIRĒ NATURAL by
KLAIRĒ CLINIC
สิ่งที่เราคิดและทำ…ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปแต่คือความห่วงใยในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่า วิถีแห่งธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุด และนี่คือ 3 คำมั่นสัญญาจากเรา
The Philosophy of Longevity
KLAIRĒ NATURAL พัฒนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ได้ก่อตั้ง KLAIRĒ CLINIC คลินิกชั้นนำด้าน Anti-agingพร้อมประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่ให้การรักษาด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและชะลอความแก่ ไม่ใช่แค่เพียงการดูแลรักษาผิวพรรณและความงามภายนอก แต่ต้องสุขภาพดีจากระบบภายในร่างกาย เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขที่แท้จริง
Non-toxic Product
KLAIRĒ NATURAL ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพิษและสารเคมีอันตรายโดยกระบวนการของเรานั้น เริ่มต้นตั้งแต่การปลูกและเก็บเกี่ยว เราคัดสรรวัตถุดิบจากทั้งสมุนไพรไทยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและพืชที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ไร้ซึ่งสารเคมีในดิน น้ำ ปุ๋ยบำรุง และสารเคมีกำจัดแมลงอย่างแท้จริง รวมไปถึงขั้นตอนการผลิต ไม่ว่า เนื้อ สี กลิ่น และการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เราล้วนค้นคว้าและวิจัยโดยใช้วิถีแห่ง non-toxic เป็นหัวใจในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต จึงมั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ของ KLAIRĒ NATURAL ไร้ซึ่งสารเคมีอันตราย ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในระยะยาวอย่างแน่นอน
Thai Herb Expert
เพราะ KLAIRĒ NATURAL เกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ทำให้เราเชี่ยวชาญเรื่องสารคุณประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากสมุนไพรไทยตามธรรมชาติ เรามุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาที่ล้วนตอบโจทย์การดูแลเส้นผม หนังศรีษะ และผิวกาย ผสานเคล็ดลับและความเอาใจใส่ในกระบวนการสกัดสารธรรมชาติ จากสมุนไพรไทยที่ได้มาสดๆ นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ KLAIRĒ NATURAL จึงเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายตามหลักของการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ จึงมอบสรรพคุณในการดูแลรักษาอาการต่างๆ ได้อย่างเห็นผล ยั่งยืนและปลอดภัย